20 Kas 2015 @ 11:44 AM 

Günümüzde çoğu uygulama sunucu ile veri alışverişi yapma ihtiyacı duyar. Kullanıcılardan gelen veriler veritabanına yazılabildiği gibi, dosyalar sunucuda bir klasöre kaydedilebilir. Eğer uygulamamızda kullanıcı girişi yaptığımız bölüm varsa izin gerektiren işlemleri yapabilmemiz için bir token’ a ihtiyacımız vardır. Token’ ı alabilmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

Bu metod LoginResponse tipinden bir nesne döndürecektir. AccessToken özelliği içinde token’ a ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sunucuya json tipinde veri yollayabiliriz.

Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadım. Sunucuya dosya yollamak için aşağıdaki kodu kullandım.

Bu kodu kullandığım zaman sunucu tarafında “Error writing MIME multipart body part to output stream.” şeklinde hata aldım.

2015-11-20 (13)

Bu hatayı almamın sebebi uygulama tarafında MultipartFormDataContent tipinden bir nesne kullanmak yerine MultipartContent tipinden bir nesne kullanmaktır. Kodun düzgün halini aşağıda bulabilirsiniz.

Sunucu tarafındaki kodu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Yüklenen dosyayı “Uploads/Videos” klasörüne kaydediyorum. Gönderilen json verisini de DeserializeObject metodu sayesinde Video nesnesine dönüştürüp Entity Framework kullanarak veritabanına ekliyorum.

 

Posted By: batuhanoktem
Last Edit: 30 Oca 2017 @ 12:52 PM

EmailPermalink
Tags
Categories: ASP.NET, Xamarin


 

Responses to this post » (None)

 
Post a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


 Last 50 Posts
Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 16
  • Comments » 3
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight