07 Oca 2016 @ 2:27 PM 

Microsoft Visual Studio projenizi derlemeye çalıştığınızda “The “GenerateResource” task failed unexpectedly.” şeklinde hata almış olabilirsiniz. Projeyi tekrar derlediğiniz halde sorun çözülmediyse bunun sebebi obj klasörü içinde salt okunur dosyaların kalması olabilir. obj klasörünü temizlerseniz projeniz sorunsuz derlenecektir. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa Microsoft Visual Studio’ yu yönetici yetkileriyle çalıştırabilirsiniz. Bu iki yöntem de işe yaramadıysa projeyi farklı bir Microsoft Visual Studio sürümü ile bir kere açıp tekrardan eski sürümünüzü açabilirsiniz. Çok nadir de olsa bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramamış olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız yeni bir proje açıp gerekli dosyaları eski projenizden kopyalayabilirsiniz. Yeni projeniz sorunsuz derlenecektir.

2016-01-07

Posted By: batuhanoktem
Last Edit: 30 Oca 2017 @ 12:48 PM

EmailPermalink
Tags


 

Responses to this post » (None)

 
Post a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


 Last 50 Posts
Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 16
  • Comments » 3
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight