11 Mar 2016 @ 11:29 PM 

Visual Studio ile web uygulaması yaratmaya çalışınca aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz.

2016-03-11

Bu hatanın birden fazla sebebi olabilir. Eğer PowerShell uygulamanızın betik (script) çalıştırma yetkisi yoksa bunun için izin vermeniz gerekmektedir. PowerShell uygulamasını yönetici olarak açın.

2016-03-11 (1)

“Set-ExecutionPolicy AllSigned” komutunu çalıştırın. Gelen soruya a diyin.

2016-03-11 (2)

Eğer bu sorununuzu çözmediyse Visual Studio’ ya  Web Essentials kurmuş olabilirsiniz. Tools – Extensions and Updates… kısmına tıklayın.

2016-03-11 (3)

Web Essentials’ ı kaldırmak için Uninstall ve Yes butonlarına tıklayın.

2016-03-11 (4)

2016-03-11 (5)

Posted By: batuhanoktem
Last Edit: 30 Oca 2017 @ 12:48 PM

EmailPermalink
Tags
Categories: Genel


 

Responses to this post » (None)

 
Post a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


 Last 50 Posts
Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 16
  • Comments » 3
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight